Profi Fastigheter bygger om och utvecklar Nordic Forum

2020-07-02

Bästa hyresgäst!

Så här påverkas du – ombyggnationen av Nordic Forum fortsätter med etapp 2

Från och med måndag 6:e juli, v. 28, drar etapp 2, ombyggnationen av Nordic Forums huvudentré, igång.

Händer under ombyggnationen – etapp 2, sista etappen.

Huvudentrén stängs av. Hyresgäster och besökare hänvisas istället till en ny tillfällig huvudentré via gamla varumottagning 1, alternativt genom ingång på våning 1 vid gångstråket på södra sidan (samma ingång som till frisörsalongen). Huvudentrén beräknas öppna upp igen i slutet av november 2020.

På grund av den rådande situationen med Corona har vi tyvärr drabbats av leveransförseningar. Ombyggnationen av trappan som leder upp till den tillfälliga huvudentrén kommer därför att färdigställas samt öppnas upp under augusti.

Delar av utemiljön som omfattar större delen av innergården mellan hus 35 och 39 samt även hela inomhuspassagen mellan huskropparna stängs av. Vi hänvisar hyresgäster, besökare och er som parkerar i garaget i hus 39 att använda den nya tillfälliga huvudentrén, vid gamla varuintag 1, om man ska till hus 35.

De hyresgäster i Hus 39 som har access till gymmet kommer även i fortsättningen kunna gå till gymmet via den nya tillfälliga huvudentrén, gamla varuintag 1, utan att programmera om era taggar.

Innemiljön påverkas inte heller denna omgång i någon större omfattning. För att minimera störningar inomhus förläggs bullrande arbeten i möjligaste mån utanför arbetstid. Eventuella störande arbeten som trots allt måste utföras under arbetstid informeras i god tid.

Under slutet av ombyggnationen kommer arbete med parkeringsplatser och grönområden att ske. Vi fortsätter även arbetet med fönsterkarmarna, berörda hyresgäster kommer att informeras i god tid. Hela ombyggnationen beräknas vara klar i slutet av november 2020.

Ny hemsida lanseras

En ny hemsida för nordicforum.nu beräknas lanseras under juli månad. Information om själva ombyggnationen sker som tidigare via denna sida.

Vänligen

Mats Brage, ansvarig förvaltare och
Stefan Hammare, projektledare, Profi Fastigheter

 

Ombyggnation Nordic Forum, etapp 12020-04-03

Bästa hyresgäst!

Vi vill informera dig om att från och med vecka 15 drar etapp 1 i ombyggnationen av Nordic Forum igång. Första etappen gäller ombyggnation av och runt entrén vid varuintag 1 (under ombyggnationens första etapp stänger varuintag 1 och vi hänvisar till varuintag 2).

Därefter påbörjas etapp 2 av huvudentrén och den tredje och sista etappen av parkeringsplatser och grönområden i utemiljön.

Delar av utemiljön kommer att spärras av under arbetes gång, innemiljön kommer däremot inte påverkas i någon större omfattning. För att minimera störningar inomhus förläggs bullrande arbeten i möjligaste mån utanför arbetstid. Eventuella störande arbeten som trots allt måste utföras under arbetstid aviseras i god tid.

Det kommer att bli lite rörigare än vanligt under byggets gång och för att underlätta både för hyresgäster och besökare sätter vi upp tydliga informations- och hänvisningsskyltar. Hela ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2020.

Ursäkta röran, Vi bygger om

Bokmärk gärna denna sida! Vi kommer uppdatera information löpande!

Kontakt ombyggnation:

Stefan Hammare, projektledare,  mobil: 073-5405445
Mats Brage, fastighetsförvaltare, mobil: 070-5989202

Frågor som berör ombyggnation mejlas till nordicforum@profi.se

 

Profi Fastigheter

 


Restaurang Sabis Nordic Forum
Restaurang-  och café Sabis  – öppet som vanligt!

Restaurangen Sabis håller öppet precis som vanligt under hela ombyggnationen och nu även med erbjudandet att de levererar luncher direkt till hyresgästerna i hus 35 och 39. Detta för att ytterligare underlätta för er hyresgäster.

Beställ via 0761 33 20 28 eller nordicforum@sabis.se

Dagens lunch: sabis.se/nordic-forum

Välkommen in – Lunch – Café – Möteslokaler

Restaurang Sabis

 

 


Frågor och svar om ombyggnationen

 

Varför bygger ni om?
Vi gör detta för att skapa en modern, attraktiv och välkomnande entré till Nordic Forum. Utomhus ska miljön förbättras för besökare och hyresgäster och biltrafiken minskas.

Vad innebär ombyggnationen?
Vi ska skapa grönytor som är mer tillgängliga för fotgängare. Ny belysning installeras och nya sittbänkar monteras. Den nya entrén kommer att vara vänd mot gångstråket och får en ljusare och modernare utformning.

Hur ska arbetet genomföras?
Arbetet kommer att genomföras i tre etapper:

  1. Renovering av entrén samt varumottagning 1 på östra sidan.
  2. Rivning och ombyggnation av huvudentré.
  3. Ombyggnation av grönytor.

När påbörjas och avslutas ombyggnationen?
Vi planerar att starta i vecka 14 och beräknas vara klart under juli månad. Det mesta av arbetet sker under dagtid men kan också ske under kvällar och helger.

Vilka förändringar under ombyggnationen påverkar hyresgästerna?
Varumottagningen 1 kommer under byggtiden att fungera som entré tillsammans med ingång på våning 1 vid gångstråket i söder. Varuleveranser kommer därför att flyttas till varumottagning 2.

Vissa delar av utemiljön spärras av också av. Vad gäller innemiljön är omfattningen av påverkan mindre.

Hur hanteras all byggtrafik?
Vi kommer att ha vakter som styr och leder byggtrafiken på ett säkert sätt in och ut från de inhägnade arbetsområdena.

Kommer hyresgäster och besökare att utsättas för buller under ombyggnationen?
Störande arbeten förläggs i möjligaste mån utanför normal arbetstid. I de fall störande arbeten måste utföras under arbetstid kommer detta att aviseras i god tid.

Hur säkerställer ni säkerheten på området under ombyggnationen?
Arbetsområdet spärras av med stängsel.

Hur hittar besökare till hyresgäster och restaurang rätt?
Det kommer att finnas ordentligt med informations- och hänvisnings skyltar som leder besökarna rätt, både inom- och utomhus.

Jag har parkering i 39:an – hur tar jag mig till 35:an?
Då förbindelsegången kommer att vara avstängd är alternativvägen att gå igenom 39:ans huvudentré och därifrån tar du dig vidare till 35:ans entré.

Hur gör vi med varuleveranser?
Varuleveranser under ombyggnadstiden hänvisas till Varumottagning 2, den inre kulverten används för transport till varuhissen som använts tidigare.

Var är närmast för taxi att stanna?
På vändplanen vid Torshamnsgatan.

Var vänder jag mig för att få mer information?
Du kan mejla dina frågor till nordicforum@profi.se. Du kan också kontakta
Stefan Hammare, projektledare på 073-540 54 45 eller
Mats Brage, fastighetsförvaltare på 070-5989202.