Vi är nu färdiga med ombyggnationen av Nordic Forum, Torshamnsgatan 35. Entrén har blivit mer välkomnande med ett nytt, ljust och modernt utseende. I direkt anslutning till den nya entrén har ett torg anlagts. Här skapas nu utrymme för arbete, möten, lunch och träning ute i det fria. Även grönområdet rustades upp för att bli mer tillgängligt för rekreation och träning. Fasaden fick också en ansiktslyftning där resultatet gett ett mjukare intryck så att fastigheten bättre smälter in i den nya omgivningen.

Ombyggnation
2020-07-03

Ombyggnation etapp 2

Bästa hyresgäst! Så här påverkas du – ombyggnationen av Nordic Forum fortsätter med etapp 2 Från och med måndag 6:e juli, v. 28, drar etapp 2, ombyggnationen av Nordic Forums huvudentré, igång. Händer under ombyggnationen – etapp 2, sista etappen. Huvudentrén stängs av. Hyresgäster och…
Ombyggnation
2020-04-03

Ombyggnation etapp 1

Bästa hyresgäst! Vi vill informera dig om att från och med vecka 15 drar etapp 1 i ombyggnationen av Nordic Forum igång. Första etappen gäller ombyggnation av och runt entrén vid varuintag 1 (under ombyggnationens första etapp stänger varuintag 1 och vi hänvisar till varuintag 2). Därefter…

Bokmärk gärna denna sida! Vi kommer uppdatera information löpande!

Kontakt ombyggnation:

Philip Eriksson, fastighetsförvaltare,
mobil: +46 72-204 61 80

Mathias Björkman, chef aktiv fastighetsförvaltning,
mobil: +46 730-63 11 77

Frågor som berör ombyggnation mejlas till nordicforum@revelop.se

Revelop logotype

Restaurang- och café Sabis – öppet som vanligt!
Restaurangen Sabis håller öppet precis som vanligt under hela ombyggnationen och nu även med erbjudandet att de levererar luncher direkt till hyresgästerna i hus 35 och 39. Detta för att ytterligare underlätta för er hyresgäster.

Beställ via 0761 33 20 28 eller nordicforum@sabis.se

Dagens lunch: sabis.se/nordic-forum

Välkommen in – Lunch – Café – Möteslokaler

2020-04

Varför bygger ni om?
Vi gör detta för att skapa en modern, attraktiv och välkomnande entré till Nordic Forum. Utomhus ska miljön förbättras för besökare och hyresgäster och biltrafiken minskas.

Vad innebär ombyggnationen?
Vi ska skapa grönytor som är mer tillgängliga för fotgängare. Ny belysning installeras och nya sittbänkar monteras. Den nya entrén kommer att vara vänd mot gångstråket och får en ljusare och modernare utformning.

Hur ska arbetet genomföras?
Arbetet kommer att genomföras i två etapper:

  1. Renovering av entrén samt varumottagning 1 på östra sidan.
  2. Rivning och ombyggnation av huvudentré. Ombyggnation av grönytor.

När påbörjas och avslutas ombyggnationen?
Vi planerar att starta i vecka 14 och beräknas vara klart under juli månad. Det mesta av arbetet sker under dagtid men kan också ske under kvällar och helger.

Vilka förändringar under ombyggnationen påverkar hyresgästerna?
Varumottagningen 1 kommer under byggtiden att fungera som entré tillsammans med ingång på våning 1 vid gångstråket i söder. Varuleveranser kommer därför att flyttas till varumottagning 2.

Vissa delar av utemiljön spärras av också av. Vad gäller innemiljön är omfattningen av påverkan mindre.

Hur hanteras all byggtrafik?
Vi kommer att ha vakter som styr och leder byggtrafiken på ett säkert sätt in och ut från de inhägnade arbetsområdena.

Kommer hyresgäster och besökare att utsättas för buller under ombyggnationen?
Störande arbeten förläggs i möjligaste mån utanför normal arbetstid. I de fall störande arbeten måste utföras under arbetstid kommer detta att aviseras i god tid.

Hur säkerställer ni säkerheten på området under ombyggnationen?
Arbetsområdet spärras av med stängsel.

Hur hittar besökare till hyresgäster och restaurang rätt?
Det kommer att finnas ordentligt med informations- och hänvisnings skyltar som leder besökarna rätt, både inom- och utomhus.

Jag har parkering i 39:an – hur tar jag mig till 35:an?
Då förbindelsegången kommer att vara avstängd är alternativvägen att gå igenom 39:ans huvudentré och därifrån tar du dig vidare till 35:ans entré.

Hur gör vi med varuleveranser?
Varuleveranser under ombyggnadstiden hänvisas till Varumottagning 2, den inre kulverten används för transport till varuhissen som använts tidigare.

Var är närmast för taxi att stanna?
På vändplanen vid Torshamnsgatan.

Var vänder jag mig för att få mer information?
Du kan mejla dina frågor till nordicforum@revelop.se
Du kan också kontakta Philip Eriksson, fastighetsförvaltare på 072-204 61 80.

Ladda ned Frågor och svar