Bästa hyresgäst!

Vi vill informera dig om att från och med vecka 15 drar etapp 1 i ombyggnationen av Nordic Forum igång. Första etappen gäller ombyggnation av och runt entrén vid varuintag 1 (under ombyggnationens första etapp stänger varuintag 1 och vi hänvisar till varuintag 2).

Därefter påbörjas etapp 2 av huvudentrén och den tredje och sista etappen av parkeringsplatser och grönområden i utemiljön.

Delar av utemiljön kommer att spärras av under arbetes gång, innemiljön kommer däremot inte påverkas i någon större omfattning. För att minimera störningar inomhus förläggs bullrande arbeten i möjligaste mån utanför arbetstid. Eventuella störande arbeten som trots allt måste utföras under arbetstid aviseras i god tid.

Det kommer att bli lite rörigare än vanligt under byggets gång och för att underlätta både för hyresgäster och besökare sätter vi upp tydliga informations- och hänvisningsskyltar. Hela ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2020.

Leave a Reply