Bästa hyresgäst!

Så här påverkas du – ombyggnationen av Nordic Forum fortsätter med etapp 2

Från och med måndag 6:e juli, v. 28, drar etapp 2, ombyggnationen av Nordic Forums huvudentré, igång.

Händer under ombyggnationen – etapp 2, sista etappen.

Huvudentrén stängs av. Hyresgäster och besökare hänvisas istället till en ny tillfällig huvudentré via gamla varumottagning 1, alternativt genom ingång på våning 1 vid gångstråket på södra sidan (samma ingång som till frisörsalongen). Huvudentrén beräknas öppna upp igen i slutet av november 2020.

På grund av den rådande situationen med Corona har vi tyvärr drabbats av leveransförseningar. Ombyggnationen av trappan som leder upp till den tillfälliga huvudentrén kommer därför att färdigställas samt öppnas upp under augusti.

Delar av utemiljön som omfattar större delen av innergården mellan hus 35 och 39 samt även hela inomhuspassagen mellan huskropparna stängs av. Vi hänvisar hyresgäster, besökare och er som parkerar i garaget i hus 39 att använda den nya tillfälliga huvudentrén, vid gamla varuintag 1, om man ska till hus 35.

De hyresgäster i Hus 39 som har access till gymmet kommer även i fortsättningen kunna gå till gymmet via den nya tillfälliga huvudentrén, gamla varuintag 1, utan att programmera om era taggar.

Innemiljön påverkas inte heller denna omgång i någon större omfattning. För att minimera störningar inomhus förläggs bullrande arbeten i möjligaste mån utanför arbetstid. Eventuella störande arbeten som trots allt måste utföras under arbetstid informeras i god tid.

Under slutet av ombyggnationen kommer arbete med parkeringsplatser och grönområden att ske. Vi fortsätter även arbetet med fönsterkarmarna, berörda hyresgäster kommer att informeras i god tid. Hela ombyggnationen beräknas vara klar i slutet av november 2020.

Vänligen
Mats Brage, ansvarig förvaltare och
Stefan Hammare, projektledare, Profi Fastigheter